โปรโมชั่น

I1funth เสนอโปรโมชั่นที่หลากหลายเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมในโปรแกรมใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมได้ตลอดเวลาหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโปรโมชั่น I1funth

 • 1. โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าที่ฝากเงินจริงกับ I1funth
 • 2. มีการเสนอโบนัสเพียงครั้งเดียวสำหรับบุคคล ครอบครัว ผู้อยู่ร่วมกัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรธนาคาร บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน (เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน , ห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น) นอกจากนี้ เว้นแต่จะมีกรณีอื่นที่สามารถยืนยันได้ด้วยความเป็นจริง I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณและริบเงินใด ๆ ที่พบและมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนเงื่อนไขและการฉ้อโกง
 • 3. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโปรแกรมฝ่ายเดียวหรือจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 4. บุคคล ครอบครัว ผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ที่มีที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรธนาคาร บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตร่วมกัน จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลุ่มลูกค้าที่มีที่อยู่เดียวกัน ที่อยู่อินเทอร์เน็ตเดียวกัน ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ร่วมกัน เฉพาะบัญชีเงินฝากแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส
 • 5. ในการรับโบนัส บัญชี I1funth ทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
 • 6. เราอาจเสนอสิ่งจูงใจหรือโบนัสให้กับบัญชีของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โบนัสนี้สามารถใช้ได้กับ I1funth.COM ตามที่ระบุไว้เมื่อทำการเติมเงินเท่านั้น การยอมรับโบนัสใด ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับโบนัสนั้น และหากไม่เป็นเช่นนั้น จะเชื่อมโยงกับข้อกำหนดทั่วไปของโปรโมชั่นหรือโบนัสที่กำหนดไว้สำหรับโปรโมชั่น อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 7. สามารถขอโบนัสทั้งหมดได้เพียงครั้งเดียวต่อโปรแกรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • 8. หากบริษัทพิจารณาและพบว่าลูกค้ารายใดไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมโบนัสอีกต่อไปเนื่องจากผลการเดิมพันหรือเหตุผลอื่น ๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์ลูกค้าจากโปรแกรมโบนัสโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการตัดสิทธิ์นั้น
 • 9. มีการเสนอโบนัสเพื่อให้การเดิมพันของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและกำหนดวิธีการใช้โบนัสของคุณก่อนที่จะได้รับโบนัส โปรดถือลูกค้าไว้ ดังนั้นเราจึงพิจารณาว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นในการพิจารณาและจำกัดการเดิมพันบางประเภท โดยไม่รวมจากจำนวนเงินเดิมพันที่ถูกต้องสำหรับเงื่อนไขที่ระบุ
 • 10. เงื่อนไขการเดิมพันสำหรับโบนัสจะนำไปใช้กับบัญชีที่ร้องขอตั้งแต่เวลาที่ยอมรับและโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชี
 • 11. จำนวนโบนัสที่เครดิตเข้าบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดิมพัน (ต้องชำระตามเงื่อนไขการเดิมพัน)
 • เงื่อนไขการเดิมพันกำหนดเป็นจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดที่คุณต้องวาง เต็มจำนวนเพื่อให้คุณสามารถขอถอนเงินได้ในขณะที่โบนัสยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ การเดิมพันที่เป็นระบบหรือเป็นระบบจะไม่นับเป็นการเดิมพันที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขบางประการ เฉพาะการเดิมพันที่เล่นและตัดสินในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้นที่จะถือว่าใช้ได้ การเดิมพันใด ๆ ที่เล่นและตัดสินในช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่โปรโมชั่นจะไม่ถือว่าถูกต้องสำหรับเงื่อนไขที่ระบุ
 • 12. ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพัน โบนัสสามารถยกเลิกได้หากยอดรวมในบัญชีของคุณ (เงินฝากบวกโบนัส) คือ $ 0.9 หรือน้อยกว่านั้น และจะเป็นกรณีนี้ เว้นแต่คุณจะเหลือเงินเดิมพันที่ค้างชำระอยู่ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอยกเลิกเงื่อนไขการเดิมพันด้วยโบนัส
 • 13. เนื่องจากมีการโฆษณา Unbank Deposit Offer ในหน้าต่างๆที่อาจแจกให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่นนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขของลูกค้าเหล่านั้นสำหรับโปรโมชั่นโบนัสประเภทนี้ หากพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติรับโบนัสนี้ เราจะไม่ทำการถอนเงิน
 • 14. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรแกรมพิเศษใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 15. ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ เมื่อเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยการถอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องเราจะยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่เกิดจากการฝากที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้
 • 16. โบนัสทั้งหมดถูกต้อง หากไม่ตรงตามเงื่อนไขโบนัส I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือถอนโบนัสออกจากบัญชีของคุณ
 • 17. หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับจำนวนเงินเดิมพันภายใน 30 วัน (ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในโปรแกรม) โบนัสและเงินรางวัลจะถูกริบ
 • หลังจากยอมรับโปรแกรมโบนัส สมาชิกจะได้รับโบนัสจาก I1funth โบนัสที่เสนอพร้อมกับจำนวนเงินที่ฝากจริงจะถูกกำหนดให้เดิมพันกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะของโปรแกรมโบนัสเท่านั้น จำนวนนี้สามารถใช้ได้และเล่นกับผลิตภัณฑ์หรือเกมใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของโบนัสเท่านั้น เงื่อนไขโบนัสสามารถทำได้โดยการเดิมพันกับผลิตภัณฑ์และเกมที่ระบุเท่านั้น
 • 19. หากคุณต้องการยกเลิกโบนัส คุณจะสูญเสียโบนัสและเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากโบนัสนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีรายละเอียดอยู่ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม
 • 20. หากคุณมีคำขอถอนเงินที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่คุณขอโบนัส I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะรางวัลใด ๆ จากโบนัสรวมถึงโบนัสด้วย
 • 21. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ หากพบว่าละเมิดข้อกำหนดของโปรแกรมและนอกจากนี้เงินอื่น ๆ อาจถูกแช่แข็งในบัญชีของลูกค้า เพื่อชดเชยความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไข
 • 22. โบนัส โปรโมชั่น และโปรโมชั่นพิเศษทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการเดิมพัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่น ข้อกำหนดสำหรับการเดิมพันคือการเดิมพันจะต้องเท่ากับโบนัสที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถขอถอนเงินได้ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อนี้และข้อกำหนดของโปรโมชั่น ข้อกำหนดของโปรโมชั่นจะถือว่าถูกต้อง
 • 23. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการเดิมพันเมื่อการเดิมพันพร้อมโบนัสถูกยกเลิกหรือไม่ได้รับการตัดสิน
 • 24. I1funth จะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือระบบใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในระหว่างการยอมรับแอปพลิเคชันใด ๆ

วิธีการชำระเงิน :
ยินดีต้อนรับสู่ I1FUNTH เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ชั้นนำของโลกและเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เกมที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ รวมถึงการเดิมพันกีฬา คาสิโนสด เกมสล็อต 3 มิติ และการเดิมพันออนไลน์ระดับโลก