I1funth
เงื่อนไขการเข้าร่วม

1. โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินจริงกับ I1funth

เท่านั้น

2. มีการเสนอโบนัสเพียงครั้งเดียวสำหรับบุคคล ครอบครัว ผู้อยู่ร่วมกัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรธนาคาร บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน (เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน , ห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น) นอกจากนี้ เว้นแต่จะมีกรณีอื่นที่สามารถยืนยันได้ด้วยความเป็นจริง I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณและริบเงินใด ๆ ที่พบและมีหลักฐานการมีส่วนร่วมในการละเมิดเงื่อนไขและการฉ้อโกง

3. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโปรแกรมใด ๆ เพียงฝ่ายเดียวหรือจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บุคคล ครอบครัว ผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ที่มีที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรธนาคาร บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตร่วมกัน จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลุ่มลูกค้าที่มีที่อยู่เดียวกัน ที่อยู่อินเทอร์เน็ตเดียวกัน ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ร่วมกัน เฉพาะบัญชีเงินฝากแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส

5. ในการรับโบนัส บัญชี I1funth ทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

6. เราอาจเสนอสิ่งจูงใจหรือโบนัสให้กับบัญชีของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โบนัสนี้สามารถใช้ได้กับ I1funth.COM ตามที่ระบุไว้เมื่อทำการเติมเงินเท่านั้น การยอมรับโบนัสใด ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับโบนัสนั้น และหากไม่เป็นเช่นนั้น จะเชื่อมโยงกับข้อกำหนดทั่วไปของโปรโมชั่นหรือโบนัสที่กำหนดไว้สำหรับโปรโมชั่น โปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. โบนัสทั้งหมดสามารถขอได้เพียงครั้งเดียวต่อโปรแกรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8. หากบริษัทพิจารณาและพบว่าลูกค้ารายใดไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมโบนัสอีกต่อไปเนื่องจากผลการเดิมพันหรือเหตุผลอื่น ๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์ลูกค้าจากโปรแกรมโบนัสโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการตัดสิทธิ์ ไม่

9. มีการเสนอโบนัสเพื่อให้การเดิมพันของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและกำหนดวิธีการใช้โบนัสของคุณก่อนที่จะได้รับโบนัส โปรดถือลูกค้าไว้ ดังนั้นเราจึงพิจารณาว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นในการจำกัดและจำกัดการเดิมพันบางประเภท โดยไม่รวมจากจำนวนเงินเดิมพันที่ถูกต้องสำหรับเงื่อนไขที่ระบุ

10. เงื่อนไขการเดิมพันสำหรับโบนัสจะนำไปใช้กับบัญชีที่ร้องขอตั้งแต่เวลาที่ยอมรับและโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชี

11. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จำนวนโบนัสที่ฝากเข้าบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเดิมพัน (การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดิมพัน) เงื่อนไขสำหรับการเดิมพันถูกกำหนดเป็นยอดรวมของการเดิมพันที่คุณต้องวางเต็มจำนวน เพื่อให้คุณสามารถขอเงินรางวัลได้ในขณะที่โบนัสยังคงมีผลในบัญชีของคุณ การเดิมพันที่เป็นระบบหรือเป็นระบบจะไม่นับเป็นการเดิมพันที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขบางประการ เฉพาะการเดิมพันที่เล่นและตัดสินในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้นที่จะถือว่าใช้ได้ การเดิมพันใดๆ ที่เล่นและตัดสินในช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่โปรโมชั่นจะไม่ถือว่าถูกต้องสำหรับเงื่อนไขที่ระบุ

12. ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพัน โบนัสสามารถยกเลิกได้หากยอดรวมในบัญชีของคุณ (เงินฝากบวกโบนัส) คือ $ 0.9 หรือน้อยกว่านั้น และจะเป็นกรณีนี้ เว้นแต่คุณจะเหลือเงินเดิมพันที่ค้างชำระอยู่ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอยกเว้นเงื่อนไขโบนัสได้

13. เนื่องจากมีการโฆษณา Unbank Deposit Offer ในหน้าต่างๆที่อาจแจกให้กับลูกค้าบางรายที่ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่นนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขของลูกค้าเหล่านั้นสำหรับโปรโมชั่นโบนัสประเภทนี้ หากพบว่าลูกค้ารายใดไม่มีสิทธิ์รับโบนัสนี้ เราจะไม่ทำการถอนเงิน

14. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรแกรมพิเศษใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ เมื่อเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการถอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องและยกเลิกการเดิมพันอื่น ๆ ทำด้วยเงินฝากที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้

16. โบนัสทั้งหมดถูกต้อง หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของโบนัสI1FUN ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ

17. หากไม่เป็นไปตามจำนวนที่กำหนดภายใน 30 วัน (กำหนดตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม) โบนัสและเงินรางวัลจะถูกริบ

18. หลังจากยอมรับโปรแกรมโบนัส สมาชิกจะได้รับโบนัสจาก I1funth โบนัสที่เสนอพร้อมกับจำนวนเงินที่ฝากจริงจะถูกกำหนดให้เดิมพันกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะของโปรแกรมโบนัสเท่านั้น จำนวนนี้สามารถใช้ได้และเล่นกับผลิตภัณฑ์หรือเกมใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของโบนัสเท่านั้น เงื่อนไขโบนัสสามารถทำได้โดยการเดิมพันกับผลิตภัณฑ์และเกมที่กำหนดเท่านั้น

19. หากคุณต้องการยกเลิกโบนัส คุณจะสูญเสียโบนัสและเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากโบนัสนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้มีรายละเอียดอยู่ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละแอปพลิเคชัน

20. หากคุณมีคำขอถอนเงินที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่คุณขอโบนัส I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะรางวัลใด ๆ จากโบนัสรวมถึงโบนัสด้วย

21. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ หากพบว่าละเมิดเงื่อนไขของโปรแกรมและนอกจากนี้เงินอื่น ๆ อาจถูกแช่แข็งในบัญชีของลูกค้า เพื่อชดเชยความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิด ข้อกำหนด

22. โบนัส โปรโมชั่น และโปรโมชั่นพิเศษทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการเดิมพัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่น ข้อกำหนดสำหรับการเดิมพันคือการเดิมพันจะต้องเท่ากับโบนัสที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อขอถอนเงิน ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อนี้และข้อกำหนดของโปรโมชั่น ข้อกำหนดของโปรโมชั่นจะถือว่าถูกต้อง

23. I1funth ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการเดิมพันเมื่อการเดิมพันด้วยจำนวนโบนัสถูกยกเลิกหรือตัดสิน

24. I1funth จะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือระบบใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในระหว่างการยอมรับแอปพลิเคชันใด ๆ

วิธีการชำระเงิน :
ยินดีต้อนรับสู่ I1FUNTH เว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ชั้นนำของโลกและเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เกมที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ รวมถึงการเดิมพันกีฬา คาสิโนสด เกมสล็อต 3 มิติ และการเดิมพันออนไลน์ระดับโลก